CẢI TẠO QUÁN RƯỢU TÂY – NGUYỄN CHÁNH-CẦU GIẤY-HN

Chủ đầu tư : A Cường

Địa điểm : Nguyễn Chánh – Hà Nội

Kiến trúc sư : Kiến trúc sư HC

Diện tích xây dựng : 150m2